Szanowni Państwo

z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne dotyczące koronawirusa prosimy o ograniczenie wizyt w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku.

W celu uzyskania informacji zachęcamy do korzystania z kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail:
23 662 85 27 lub 23 662 47 05 sekretariat@zgmplonsk.pl

Zgodnie z obowiązującą procedurą zawiadamiamy, że poczta elektroniczna może być rozpatrywana pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:
1) winna zawierać imię i nazwisko osoby piszącej
2) powinna zawierać adres

Z poważaniem
Małgorzata Rogalska
Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku

 
 
 
 

 Witamy na stronie internetowej
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku.

 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Płońsk.

Do naszych zadań w szczególności należy:

  • realizacja zadań Gminy Miasto Płońsk związana z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej oraz zarządza w imieniu Gminy Miasto Płońsk nieruchomościami, w skład których wchodzą w szczególności: gminny zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe
  • pełnienie  roli zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych
  • utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i budowli towarzyszących
  • utrzymanie porządku i ładu na posesjach i w budynkach
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku
jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Miasto Płońsk.

Siedziba:
ul. Zajazd 5
09-100 Płońsk

Zakład czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 
 
 
 

Numer rachunku bankowego podstawowego:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
51 8230 0007 0004 5678 2000 0004

Numer rachunku funduszu kaucji:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
08 8230 0007 0004 5678 2000 0002 ()

NIP: 567-000-41-03

REGON: 130000634