INFORMACJA Burmistrza Miasta Płońsk

informuję, że w dniu 06.12.2021 r. został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na wyłonienie najemcy lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasta Płońsk, położonego w Płońsku przy Placu 15-go Sierpnia 5, o powierzchni użytkowej 72,60 m2.

Burmistrz Miasta Płońsk Andrzej Pietrasik

 
 
 
 

Ogłoszenia:

 
 
 
 

Odpracowanie zadłużenia

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku uprzejmie informuje, że osoby zamieszkujące 
w lokalach komunalnych, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej mają możliwość odpracowania zaległości.

Jest to tak zwane świadczenie zastępcze (świadczenie w miejsce wypełnienia), polegające na wykonywaniu drobnych prac porządkowych min. sprzątanie klatek schodowych i terenów zewnętrznych, odśnieżanie, grabienie liści oraz prac remontowo – budowlanych.
Odpracowanie dotyczy zaległości, co stanowi, że bieżące opłaty czynszowe muszą by regulowane w pełnej wysokości.

Odpracowanie zadłużenia w tej formie nie ma znaczenia przy przyznawaniu lokatorom świadczeń w formie pomocy społecznej, zasiłków dla bezrobotnych ani dodatków mieszkaniowych.

Formalności dotyczące spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego dopełniamy 
w ZGM uzupełniając wniosek, który jest do pobrania w siedzibie zakładu lub na stronie internetowej  http://zgmplonsk.pl/.

Jednocześnie informujemy, że łączne skorzystanie z kilku form pomocy pozwoli w szybki sposób spłacić zaległości i wstrzymać procedury eksmisyjne.

Zachęcamy wszystkich lokatorów do podjęcia działań mających na celu spłatę powstałego zadłużenia przy wykorzystaniu oferowanej powyżej formy pomocy.

 
 
 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku
jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Miasto Płońsk.

Siedziba:
ul. Zajazd 5
09-100 Płońsk

Zakład czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 
 
 
 

Numer rachunku bankowego podstawowego:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
51 8230 0007 0004 5678 2000 0004

Numer rachunku funduszu kaucji:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
08 8230 0007 0004 5678 2000 0002 ()

NIP: 567-000-41-03

REGON: 130000634