Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) przeznaczono na realizację następujących zadań:

Dotacje celowe z budżetu  na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych „Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych, położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku, na lokale mieszkalne wraz z dokumentację projektową”

Wartość dofinansowania z RFIL :   901 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji:        901 000,00 zł

 
 
 
 
 
 
 
 

Dotacje celowe z budżetu  na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  ” Modernizacja systemu grzewczego w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk”

Wartość dofinansowania z RFIL :   1 342 864,00 zł
Całkowita wartość inwestycji:        1 342 864,00 zł

 
 
 
 
 
 
 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku
jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Miasto Płońsk.

Siedziba:
ul. Zajazd 5
09-100 Płońsk

Zakład czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 
 
 
 

Numer rachunku bankowego podstawowego:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
51 8230 0007 0004 5678 2000 0004

Numer rachunku funduszu kaucji:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
08 8230 0007 0004 5678 2000 0002 ()

NIP: 567-000-41-03

REGON: 130000634