Strona Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

  1. Menu górnego (na samej górze strony) zawierającego odsyłacze do strony głównej, informacji o redakcji, rejestru zmina i instrukcji.

  2. Menu nawigacji (poniżej Menu górnego) wskazującego użytkownikowi aktualną pozycję na stronie.

  3. Menu głównego (po lewej stronie witryny) zawierającego odsyłacze do najważniejszych części strony.

  4. Właściwej treści strony zamieszczonej w środkowej części dokumentu. W tym miejscu będą pokazywać się treść podstron BIP.

Podstawowym przeznaczeniem strony jest prezentacja informacji na temat Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w PŁońsku. Do informacji tych można dotrzeć poprzez:

  • Menu górne, menu nawigacji , menu główne.

  • Wyszukiwarkę znajdującą się po prawej stronie witryny

Zamieszczone na stronie dane opatrzone są metadanymi informacji publicznej, czyli

  1. tożsamością osoby wytwarzającej zasób (lub odpowiadającej za jego treść),

  2. czasem wytworzenia zasobu,

  3. tożsamością osoby, która udostępniła zasób na BIP,

  4. czasem udostępnienia zasobu na BIP.

 
 
 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku
jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Miasto Płońsk.

Siedziba:
ul. Zajazd 5
09-100 Płońsk

Zakład czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 
 
 
 

Numer rachunku bankowego podstawowego:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
51 8230 0007 0004 5678 2000 0004

Numer rachunku funduszu kaucji:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
08 8230 0007 0004 5678 2000 0002 ()

NIP: 567-000-41-03

REGON: 130000634