Ogólny numer alarmowy  112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991

 

Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać jeszcze dodatkowo numer kierunkowy miasta, na przykład: 23 – 997 - aby połączyć się z posterunkiem policji w Warszawie. W budkach telefonicznych nie są pobierane opłaty za połączenia z telefonami alarmowymi.

Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod który można dzwonić bez podawania numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej służby ratunkowej. Niemniej w sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki ratowniczej (999, 998, 997), ponieważ ogólny numer (112) może działać niepoprawnie w niektórych regionach.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
Ul. 1 Maja 3
09-100 Płońsk
Tel. alarmowy 997
Tel. (23) 662 15 00‎

POGOTOWIE RATUNKOWE
Tel. alarmowy 999

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Ul. Rutkowskiego 16,
09-100 Płońsk
Tel. alarmowy 998
Tel. (23) 662 32 44‎

STRAŻ MIEJSKA
Ul. Płocka 39
09-100 Płońsk
Tel. (23) 662 26 93‎

POGOTOWIE ENERGETYCZNE
Energa-Operator S.A. Oddział Płock
Tel. (24) 991
(24) 365 10 34
(24) 365 10 10

POGOTOWIE WODNO – KANALIZACYJNE
Ul. Mazowiecka 3
09-100 Płońsk
Tel. (23) 662 27 82

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
Ul. Przemysłowa 2
09-100 Płońsk
Tel. (23) 662 49 37
(23) 662 33 88
(23) 662 39 93

POGOTOWIE GAZOWE
Tel. (23) 673 59 90 (Ciechanów)
602 431 836
992

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Ul. ZWM 10
09-100 Płońsk
Tel. (23) 662 75 49

Urząd MIejski w Płońsku
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk
Tel. (23) 662-27-25
Fax (23) 662-55-11

 
 
 
 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Płońsku
jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Miasto Płońsk.

Siedziba:
ul. Zajazd 5
09-100 Płońsk

Zakład czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 
 
 
 

Numer rachunku bankowego podstawowego:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
51 8230 0007 0004 5678 2000 0004

Numer rachunku funduszu kaucji:
Bank Spółdzielczy w Płońsku
08 8230 0007 0004 5678 2000 0002 ()

NIP: 567-000-41-03

REGON: 130000634